A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Rakousko - Linz - Průvodce

Hlavní město Horního Rakouska a zároveň třetí největší město Rakouska má necelých 190 000 obyvatel. Toto historické a kulturní centrum je nominováno na ocenění Evropské město kultury 2009. Město památek, Ostatní zábava

Město památek

Ať už se v Linci vydáte na procházku na jakoukoliv stranu, všude vás budou provázet historické památky, muzea, divadla. Začněme ale na Hlavním náměstí s 20 m vysokým barokním sloupem sv. Trojice, vytvořeným z bílého mramoru počátkem 18. století. Pokračujeme kolem minoritského kostela až k Zemskému domu, sídlu hejtmana, zemského sněmu a zemské vlády. Na jednom ze tří jeho nádvoří se nachází zajímavá Kašna planet z roku 1582.

Uličkou kolem Mozartova domu, kde slavný skladatel při návštěvě města složil Lineckou symfonii, se dostaneme až k Lineckému zámku. První dochovaná zmínka o této stavbě je již z r. 799, ale časem během různých válek byl zámek upravován až do dnešní podoby čtyřpodlažního bloku budov. Zámek má zajímavou historii. Sloužil mimo jiné jako lazaret, trestnice, věznice, restaurace a dnes je v něm Zámecké muzeum země Horní Rakousko .

Kousek od zámku na samotném okraji města a na břehu Dunaje stojí kostel sv. Martina, jeden z nejstarších kostelů v Rakousku, jež se rovněž datuje od r. 799. Na rozdíl od zámku nebyl tak mohutně přestavován a zachoval se s menšími úpravami v původní podobě.

Dominantou Lince je Nový dóm. Tato obrovská svatyně pro 20 000 osob byla započata roku 1862 a zajímavostí je, že její věž musela být výškově omezena na 134 m, jelikož nesměla převyšovat vídeňský Svatoštěpánský dóm.

Ostatní zábava

V Linci však nemusíte jen obdivovat historii. Na druhém břehu Dunaje se nachází pětiposchoďové Muzeum budoucnosti, kde se seznámíte s nejnovějšími digitálními technologiemi v praxi a virtuálními světy.

Pokud se vypravíte k poutnímu kostelu, bazilice Panny Marie Sedmibolestné na horu Poestlingberg, můžete jít buď zahradami pěšky nebo se svézt strmou, 2,9 km dlouhou Poestlingbergbahn, která zde jezdí už od roku 1898. Na kopci se také nachází Linecká ZOO a přímo v podzemí této hory uvítá zejména dětské návštěvníky Grottenbahn, jeskynní pohádková dráha, která provází malé návštěvníky osvětleným světem pohádek.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA

Články odjinud

Blesk pro ženy

Pierce Brosnan: 28 let věrný jediné ženě. Proč ji nevymění za jinou?
Pierce Brosnan: 28 let věrný jediné ženě. Proč ji nevymění za jinou?